Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 18/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao 

     Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên (SV) trình độ đại học hệ chính quy chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao (CLC) của tất cả các ngành như sau:

I. HỌC PHÍ CÁC KHÓA TUYỂN

 1. Khóa 2019 trở về trước

Tổng học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 của SV bao gồm học phí học lại  và học phí học cải thiện (nếu có). Học phí mỗi học phần được tính dựa vào số tín chỉ học phí và đơn giá của học phần. Trường hợp các SV xin tạm nghỉ học, khi xin học lại SV phải đóng đủ học phí quy định cho 04 năm học đối với chương trình cộng với học phí học lại hoặc cải thiện. Khoa phụ trách đào tạo sẽ phổ biến cho SV nắm rõ khi có yêu cầu.

 1. Khóa 2020, 2021, 2022 và 2023

Học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 của SV được tính bằng tổng học phí các học phần đã đăng ký trong học kỳ, trong đó mỗi học phần được tính dựa vào số tín chỉ học phí và đơn giá của học phần. Khoa phụ trách đào tạo sẽ phổ biến cho SV nắm rõ khi có yêu cầu.

II. TRA CỨU HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Tra cứu học phí: từ ngày 27/02/2024 đến ngày 01/03/2024, SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard à Quản lý học tập à Tra cứu học phí). Nếu thắc mắc về số tín chỉ đăng ký trong học kỳ, SV sẽ liên hệ Bộ phận giáo vụ Khoa trước ngày 01/03/2024 để được giải quyết.
 2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 05/03/2024 đến 29/03/2024.

III. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. SV đóng học phí qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank theo hình thức Bill Payment
 • SV (hoặc phụ huynh) cung cấp: mã số SV và tên Trường Đại học Khoa học tự nhiên cho nhân viên ngân hàng Agribank khi liên hệ đóng học phí. SV không đóng học phí theo hình thức chuyển khoản.
 • Sau khi đóng học phí, SV (hoặc phụ huynh) phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết. Hóa đơn thu học phí sẽ được gửi vào địa chỉ email của SV.
 • SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
 1. Đóng học phí qua ứng dụng Viettel Money: SV có thể đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/. SV có thể liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money.
 2. Đóng học phí qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: SV có nhu cầu thanh toán học phí và các loại phí khác (bảo hiểm, lệ phí ký túc xá…) thì chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã SV để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:

+ Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch.

+ Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6%/giao dịch.

IV. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 để được dự thi cuối học kỳ.
 2. Sinh viên không đóng học phí đúng quy định sẽ không được đăng ký học phần vào đầu học kỳ kế tiếp và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.
 3. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nếu có nguyện vọng được gia hạn đóng học phí sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc quy định gia hạn thời gian đóng học phí đối với sinh viên, học viên sau đại học.
 4. Địa điểm nộp hồ sơ xin gia hạn: SV nộp hồ sơ xin gia hạn tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

 

Nơi nhận:        

–        BGH (để báo cáo);

–        Như trên (để thực hiện);

–        P.KHTC, P.CTSV, Khoa PT;

–        Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Lê Quan

 

 

TB hoc phi HK2_2324_CTde an