Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy

học kỳ 1 năm học 2021-2022

                                       

           Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo mức học phí, thời gian và cách thức đóng học phí đến sinh viên (SV) đại học hệ chính quy ở học kỳ 1 năm học 2021-2022 như  sau:

  1. MỨC HỌC PHÍ

– Mức học phí: 265.000 đồng /1 tín chỉ học phí (15 tiết thực học).

– Học phí được thu theo tổng số tiết thực học của các học phần SV đã đăng ký học trong học kỳ.

  1. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

– Khóa 2020 trở về trước: đóng học phí từ ngày 15/12/2021 đến 24/12/2021.

– Đối với SV khóa 2021:

  • Nếu số tiền tạm thu đầu năm ít hơn số tiền học phí học kỳ 1/2021-2022 thì SV sẽ đóng bổ sung học phí từ ngày 15/12/2021 đến ngày 24/12/2021.
  • Nếu số tiền tạm thu đầu năm nhiều hơn số tiền học phí học kỳ 1/2021-2022 thì nhà trường sẽ chuyển số tiền còn dư vào tài khoản cá nhân của SV. Thời gian chuyển sẽ thông báo trên trang web của Trường.

SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard à Quản lý học tập à Tra cứu học phí) từ ngày 09/12/2021.

– Đối với các học phần được tổ chức học trực tuyến trong HK1/2021-2022, Trường sẽ hỗ trợ giảm cho SV một phần chi phí học trực tuyến từ học phí của các học phần này (ngoại trừ SV được miễn 100% học phí) và sẽ được thông báo trong phiếu đăng ký học phần.

  1. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

          Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng Agribank: tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– SV có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, SV cung cấp “mã số SV” và tên trường “ĐH KHTN ĐHQG-HCM” cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng. Trường sẽ gửi qua email biên nhận thu học phí điện tử cho SV.

– SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

  • Đóng học phí qua ứng dụng ViettelPay: sinh viên có thể đóng học phí trên “App ViettelPay” còn gọi là ngân hàng số ViettelPay. App ViettelPay cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết: https://1.viettelpay.vn/.

 

Lưu ý: Đề nghị SV đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường./.