Thông báo Phòng tập huấn Đợt 1, sáng ngày 21/7/2020, Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra coi thi kỳ thi THPT QG 2020