THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO QUỐC GIA NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ 2024

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO QUỐC GIA NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ 2024

Các mốc thời gian quan trọng

Trước 20/5/2024:        Nộp file tóm tắt báo cáo (theo mẫu);

Trước 22/5/2024:        Thông báo về việc chấp nhận tóm tắt báo cáo;

Ngày  05/6/2024:        Nộp file báo cáo toàn văn (theo mẫu);

Trước 15/6/2024:        Đăng ký tham dự hội thảo (theo form online);

Ngày 06/7/2024:         Tổ chức hội thảo;

Ngày 07/7/2024:         Tham quan một số danh thắng khu vực thành phố Tuy Hòa và lân cận.

 

Hình thức nộp báo cáo: Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn nộp trực tiếp qua địa chỉ email của Hội thảo: aceat2024@muce.edu.vn

 

Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://forms.gle/tNAxqGYfo4nHqD57A