Thông báo số 2 về việc học Giáo dục Quốc phòng – An ninh, khóa 2022

Thông báo số 2 về việc học Giáo dục Quốc phòng – An ninh, khóa 2022

Lưu ý:

  • Sinh viên học Quân sự trực tiếp tại Trung tâm GDQP&AN (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Sinh viên phải ở nội trú 100% tại kí túc xá của Trung tâm trong thời gian học theo quy định, không được ra về vào cuối ngày kể cả Thứ bảy, Chủ nhật.
  • Trường hợp sinh viên bị bệnh nặng hoặc bị khuyết tật không thể nội trú theo quy định của Trung tâm, sinh viên phải thực hiện:

– Nộp đơn kèm giấy tờ chứng minh tình trạng sức khỏe cho Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN. Phòng Đào tạo sẽ làm văn bản đề nghị Trung tâm xem xét và giải quyết cụ thể cho từng trường hợp.

– Thời gian nộp đơn: từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023 (sinh viên lưu ý, Trung tâm sẽ khó giải quyết cho sinh viên học ngoại trú nếu sinh viên không nộp đơn đúng thời hạn này).

  • SV đọc thông tin chi tiết trong file đính kèm