Thông báo thay đổi phòng học tuần 27/11 tại cơ sở 2

Thông báo thay đổi phòng học tuần 27/11 tại cơ sở 2

Do trường tổ chức thi giữa kỳ cho K2022 trong tuần lễ (27/11 – 02/12/2023) nên 1 số môn học có sự thay đổi phòng học như sau:

nhhkKhóaLoại lớpMã mhTên môn họcLớpTên phòngThứTiết bắt đầuSố tiếtKhoa phụ trách
23-2412021LTENV00001Môi trường đại cương21_1F107 => E303614Môi trường
23-2412023LTCSC10001Nhập môn lập trình23CTT4F201 => E302514Công nghệ thông tin
23-2412023LTMTH00041Toán rời rạc23TNT1F103 => D103314Toán-Tin học
23-2412023LTPHY00001Vật l‎‎ý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt)23CMT1F106 => E103414Vật lý – VLKT
23-2412023LTPHY00001Vật l‎‎ý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt)23KMT1F107 => D106514Vật lý – VLKT