Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 (đợt 2)

Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 126 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 (đợt 2)

___________________

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 đợt 2 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2018 trở về trước chưa đóng bảo hiểm y tế trong đợt 1 (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường)
 • Sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM: đóng phí BHYT trực tiếp tại KTX ĐHQG-HCM.
 • Sinh viên không nội trú KTX ĐHQG-HCM: đóng phí BHYT tại trường.
 1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 517.000 đ/ SV /11 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/02/2020 – 31/12/2020).
 2. Hình thức và thời gian thu phí bảo hiểm

Sinh viên đóng phí bảo hiểm tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) từ ngày 25/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020.

 • Khi thực hiện, sinh viên cần cung cấp mã số sinh viên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Điện thoại hỗ trợ khi gặp khó khăn: 0902.093.310
 • Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của Ngân hàng để xác nhận đã đóng phí bảo hiểm khi cần.
 1. Đối với các sinh viên đã có Thẻ BHYT do địa phương cấp miễn phí hàng năm hoặc tham gia BHYT tại doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Đóng phí BHYT đầy đủ tại ngân hàng theo quy định (các sinh viên đã nộp bản sao thẻ BHYT cho Trường trước 20/12/2019 không đóng phí tại ngân hàng).
 • Nộp bản sao thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (không cần sao y chứng thực) cho phòng CTSV trước ngày 10/01/2020.
 • Nhà trường sẽ làm thủ tục hoàn trả lại phí cho các sinh viên này trong tháng 02/2020.
 1. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Các sinh viên tham gia BHYT đợt 2 đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 25/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020.

Hướng dẫn đăng ký:

User: MSSV

Pass: CMND/CCCD (đối với sinh viên đăng nhập lần đầu)

 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn “Bảo hiểm y tế năm 2020”/ chọn “Đăng ký nơi khám chữa bệnh (đợt 2)”/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Trường hợp các sinh viên không đăng ký Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu mặc định như sau:

 • Đối với các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường: Bệnh viện 7A (mã 79016) cho sinh viên học tại cơ sở 1 và Bệnh viện Quận Thủ Đức (mã 79037) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
 • Đối với các sinh viên tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm 2019 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục quý 1 năm 2020 do BHXH TP.HCM quy định.

Lưu ý: trong quý 1/2020, bệnh viện nhân dân 115 (mã 79024) chỉ nhận gia hạn thẻ cũ, không nhận tăng mới và đổi nơi khám chữa bệnh.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký) 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương