[Thông báo] Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University – NTU), Singapore tuyển nghiên cứu sinh (PhD.)

[Thông báo] Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University – NTU), Singapore tuyển nghiên cứu sinh (PhD.)

P.QHĐN xin được thông tin đến các học viên cần quan tâm:

Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University – NTU), Singapore tuyển sinh viên, học viên cao học tham gia Nghiên cứu sinh (PhD) cho School of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology – NTU.

Yêu cầu: 

  • Đã tốt nghiệp các ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa Học và Công nghệ Hóa Học hoặc liên quan.
  • Đạt được bằng GRE (V+Q ≥ 319; AW ≥ 3.5) và bằng tiếng Anh (IELTS ≥6.5; TOEFL ≥ 100), thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Hồ sơ bao gồm: 

  • CV, yêu cầu có thông tin của 2 thầy cô có thể cung cấp thư giới thiệu
  • Bảng điểm
  • Bằng tốt nghiệp
  • Chứng chỉ tiếng Anh
  • Đề cương nghiên cứu (nếu có)

Thông tin nộp hồ sơ:

  • Hạn chót: 31/8/2023 cho học kì 1 năm 2024
  • Hồ sơ gửi về e-mail: mike.mai@ntu.edu.sg

Hình thức phỏng vấn: Các ứng viên sau khi nộp hồ sơ sẽ được phỏng vấn Online và hướng dẫn nộp hồ sơ.

Trân trọng.