Thông báo tuyển Cộng tác viên Xây dựng và gán nhãn dữ liệu hình ảnh

Thông báo tuyển Cộng tác viên Xây dựng và gán nhãn dữ liệu hình ảnh

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Cộng tác viên Xây dựng và Gán nhãn dữ liệu hình ảnh

 

 

Nhằm phục vụ việc triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển giải pháp tương tác thông minh trên thông tin hình ảnh, Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm (SELab), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, thông báo tuyển Cộng tác viên tham gia xây dựng và gán nhãn dữ liệu hình ảnh.

I. Mô tả công việc:

– Khoanh vùng, gán nhãn (tên/loại) các đối tượng (con người, đồ vật, động vật, phương tiện giao thông…) xuất hiện trong ảnh/video có sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng.

– Cộng tác viên được chọn sẽ được Phòng thí nghiệm huấn luyện cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng để thực hiện công việc.

II. Số lượng tuyển dụng: 5-6 người

III. Điều kiện:

– Có tính cẩn thận và tỉ mỉ cao.

– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

IV. Thời gian và địa điểm làm việc:

– Thời gian: tính theo khối lượng công việc thực hiện được (số lượng đối tượng trên ảnh đã xử lý), tương đương khoảng 10 – 15 giờ/tuần.

– Bắt đầu làm việc từ ngày 01/03/2018.

– Địa điểm làm việc: tự do.

V. Quyền lợi:

– Mức lương: theo khối lượng công việc thực hiện được (số lượng đối tượng được khoanh vùng, gán nhãn), dự kiến từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng/tháng.

Những bạn quan tâm vui lòng đăng ký tại: https://goo.gl/forms/VEEDlZVqevhS0NUQ2  

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể gửi email về: ntan@selab.hcmus.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0163 626 9479 (Thành An).

Thời hạn nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng.

**Ghi chú: Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm chỉ liên hệ những bạn được chọn.