[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 – Bộ giáo dục và Đào tạo

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 – Bộ giáo dục và Đào tạo
 
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin gửi Thông báo số 1113/TB-BGDĐT ngày 29/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2023. Thông tin chung về chương trình học bổng:
 
1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
– Tổng số có 20 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 15 suất học bổng học tiếng Khơ-me.
– Ngành học bao gồm Ngôn ngữ, văn hóa Khơ-me và các ngành học trong danh mục các ngành học được phía Căm-pu-chia tiếp nhận (Phụ lục 4).

2. Thời gian đào tạo
– Chương trình đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia đối với người chưa biết tiếng Khơ-me);
– Chương trình sau đại học: từ 03 đến 04 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia đối với người chưa biết tiếng Khơ-me);
– Chương trình học tiếng Khơ-me: 02 năm.

3. Chế độ học bổng
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Căm-pu-chia cấp học bổng bao gồm phí đào tạo, bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Căm-pu-chia đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và vé máy bay một lượt đi và về theo chế độ hiện hành đối với du học sinh diện Hiệp định tại Căm-pu-chia.

4. Thời hạn nhận hồ sơđến ngày 10/8/2023 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).
Thông tin chi tiết về chương trình, đối tượng, điều kiện và quy trình dự tuyển, vui lòng xem tại đây và công văn thông báo đính kèm. 
 
Trân trọng.