Danh mục: Tuyển sinh đại học

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với chương trình tiên tiến và chương trình đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với chương trình tiên tiến và chương trình đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với chương trình Tiên tiến và đạt chuẩn kiểm định (giảng dạy tăng cường tiếng Anh) của Trường...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 5: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 5: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường bằng phương thức dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4: Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4: Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường theo quy định của ĐHQG-HCM như sau: I. ƯU...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây viết tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường như sau: I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA DỰ TUYỂN 1....

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024
Bài viết

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

Kính mời quý phụ huynh, học sinh tải Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 tại file đính kèm. Quý phụ huynh, học sinh vui lòng xem kỹ thông tin các phương thức xét tuyển tại: Phương thức tuyển sinh 2024 – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM . Attachments: [ĐỀ...

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Lào năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Lào năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin gửi Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023. Thông tin chung về chương trình học bổng như sau:   1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và...

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 – Bộ giáo dục và Đào tạo
Bài viết

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 – Bộ giáo dục và Đào tạo

  Phòng Quan hệ Đối ngoại xin gửi Thông báo số 1113/TB-BGDĐT ngày 29/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2023. Thông tin chung về chương trình học bổng:   1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và...

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chia sẻ thông tin về việc Tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Cuba năm 2023 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.     1. Số lượng học bổng: 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. 2. Ngành đào tạo: 08 chỉ tiêu ngành Y và 07 chỉ...