Thông báo v/v đăng ký thông tin xác thực đối với email sinh viên

Thông báo v/v đăng ký thông tin xác thực đối với email sinh viên

THÔNG BÁO

v/v đăng ký thông tin xác thực đối với email sinh viên

Để đảm bảo tài khoản được an toàn theo yêu cầu của Microsoft, Nhà trường để nghị sinh viên thực hiện đăng ký thông tin xác thực với Microsoft bằng việc cung cấp số điện thoại và email để có thể tự lấy lại mật khẩu khi cần theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website http://aka.ms/ssprsetup

Bước 2: Cung cấp số điện thoại và email thường dùng. Thông tin này cần chính xác vì Microsoft sẽ gửi mật khẩu mới (hoặc mã xác thực) qua số điện thoại và email

Bước 3: Đăng ký thông tin xác thực thông qua ứng dụng Microsoft Authenticator trên điện thoại (nếu Microsoft yêu cầu)

Lưu ý:

1. Các email chưa đăng ký thông tin xác thực sẽ nhận được 01 email thông báo với tiêu đề “Quyền truy tập email của bạn đã bị chặn”

2. Hướng dẫn đăng ký thông tin xác thực qua ứng dụng Microsoft Authenticator trên điện thoại theo link đính kèm

3. Trường hợp sinh viên đã đăng ký thông tin xác thực nhưng hiện tại đã thay đổi số điện thoại phải gửi ảnh chụp CMND/CCCD và thẻ sinh viên gửi về phòng CTSV (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) với tiêu đề [Thay doi thong tin xac thuc]

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2994/2020%20HD%20dang%20ky%20xac%20thuc%20Authenticator.pdf{/aridoc}