Thông báo V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

Thông báo V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số: 83/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ

tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những  sinh viên tốt nghiệp đại học đợt tháng 9/2017 như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian tổ chức lễ: 8g00 ngày 19/10/2017 (thứ 5).
 • Địa điểm: Giảng đường 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5)
 • Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: 15g00 ngày 18/10/2017 (thứ 4) tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.
 • Hình ảnh buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp tại Hội trường I, SV có thể mời phụ huynh tham dự.
 1. Danh sách SV được xét chọn dự lễ và xác nhận tham dự lễ:

Hạn cuối xác nhận tham dự: 16g30 ngày 17/10/2017. Sau thời gian trên, nếu SV không xác nhận thì Nhà trường xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự.

 • Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày 18/10/2017 sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 19/10/2017.

       3. Gửi hình ảnh cá nhân

Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tổ chức lễ, BTC yêu cầu mỗi sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp cần nộp một tấm ảnh cá nhân đẹp, rõ mặt (ảnh chân dung, toàn thân hoặc bán thân).

Hướng dẫn gửi ảnh:

 • Truy cập link: google.com
 • Sử dụng email gmail để đăng nhập
 • Chọn Join Class chỗ dấu +, rồi nhập code: igblya
 • Chọn “Thêm” để tải ảnh cá nhân lên, ảnh nên có kích thước từ 2MB trở lên. Cách đặt tên file nộp: MSSV-<Ho va ten>.JPG. Ví dụ: 1315700-Tran Van C.jpg
 • Chọn “Nộp” để hoàn tất việc gửi ảnh.

 Hạn chót để gửi ảnh: 15/10/2017

                                       

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ

 

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/254/DS%20Le%20truong%209-2017.pdf{/aridoc}