Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng

học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Đại học hệ chính quy

 

         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 và phản hồi của sinh viên, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên trình độ đại học hệ chính quy khóa tuyển 2022 về trước việc điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2022-2023 như sau:

  1. Thời gian điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP)

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung điều chỉnh

Ngành được

đăng ký

13/10/2022

14/10/2022

Tất cả

   K22: Điều chỉnh đăng ký HP THCS & Thể dục

   K21 về trước: Điều chỉnh đăng ký các HP học lại/Cải thiện với K2022

Tất cả

(*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; không chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/22-23.

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  1. Thông tin lưu ý

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

 Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

  Trần Thái Sơn