Thông báo về việc dời ngày Phát Bằng tốt nghiệp đại học chính quy

Thông báo về việc dời ngày Phát Bằng tốt nghiệp đại học chính quy

Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc Đại học hệ Chính quy về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 như sau:

–  Đối với sinh viên có đăng ký dự lễ tốt nghiệp của Trường ngày 18/11/2020 sẽ nhận bằng từ ngày 23/11/2020 – 27/11/2020 (Buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; Buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30).

–   Các SV còn lại sẽ nhận bằng tốt nghiệp theo như lịch làm lễ tốt nghiệp của Khoa.