Thông báo về việc nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày đăng ký 19/10/2017)

Thông báo về việc nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày đăng ký 19/10/2017)

THÔNG BÁO

 

          Nhà trường thông báo đến các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (tính đến ngày 19/10/2017) liên hệ phòng Công tác Sinh viên để nhận lại thẻ. Cụ thể:

  • Khóa 2016, 2017 (bậc Đại học, chương trình thường): nhận tại cơ sở Linh Trung 
  • Khóa 2017 (bậc đại học, chương trình đặc biệt) và các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.