Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng tài năng Christina Noble (Christina Noble Education Programme) của CNCF

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng tài năng Christina Noble (Christina Noble Education Programme) của CNCF

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng tài năng Christina Noble (Christina Noble Education Programme) của CNCF. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên, nội dung học bổng cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp học bổng:

 • Các bạn sinh viên năm thứ tư (khóa 2020).
 • Có thành tích học lực tốt (điểm trung bình từ 6.5 trở lên trên thang điểm 10).
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (có giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại địa phương).
 • Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi (thể hiện trong Application Form). 
 • Nỗ lực tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội và có ý thức cao về trách nhiệm cộng đồng (dựa vào thành tích, bằng khen, giấy chứng nhận,…).

2. Sơ lược về “Chương trình học bổng tài năng Noble”

CNCF mong rằng sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên năm cuối một môi trường rèn luyện và thực hành toàn diện, giúp các bạn trang bị nhiều kỹ năng thiết yếu, sẵn sàng để tham gia vào thị trường lao động đầy thử thách. Chương trình gồm 3 cấu phần là:
(i)  Học bổng dành cho các sinh viên khó khăn vượt khó học giỏi trị giá 16.800.000VND/năm học;
(ii) Đào tạo kỹ năng dành cho các bạn có khát khao rèn luyện bản thân để chuẩn bị thật tốt cho nghề nghiệp tương lai; và
(iii) Cơ hội thực tập dành cho các bạn có nhu cầu thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong mạng lưới đối tác của CNCF.
 
Các kỹ năng trong chương trình training dự kiến:
 1. Career Development
Session 1: Understanding yourself, work and the labor market – professions, salary, note
Session 2: How to Write a CV, Cover Letter and Prepare a Portfolio. How to find jobs effectively on social networks and job search sites.  
Session 3: Build interview skills & how to expand your professional network.
Session 4: Scholarship hunting
 1. Personal Skills
Session 1: Critical Thinking/ Design Thinking
Session 2: Growth Mindset
Session 3: Introduce yourself impressively – Build a communication style.
Session 4: Steps to build an engaging speech
Session 5: Collaboration
Session 6: Problem Solving
 1. Mental Health
Session 1 & 2: Mindfulness  
Session 3 & 4: Well-Being
 
CNCF sẽ có khảo sát để sắp xếp lịch đào tạo thích hợp với lịch học tập của các bạn sinh viên và khuyến khích các bạn tham gia đầy đủ để hình thành được các kỹ năng quan trọng cho tương lai.

3. Hồ sơ xét chọn: Mỗi hồ sơ gồm có:

 • Bản photo Căn cước công dân 
 • Giấy xác nhận gia đình là hộ nghèo, cận nghèo hoặc khó khăn từ địa phương  
 • 3 tấm hình 4×6  
 •  Bảng điểm/ Kết quả học tập của 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023 xác nhận của nhà trường)
 • Đơn xin học bổng: CNCF Noble Fellowship – Application Form (Theo mẫu đính kèm) 

Sinh viên Cách thức và thời gian nộp hồ sơ: Sinh viên  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ scan các loại trên thành 1 file pdf duy nhất và điền thông tin, nộp file hồ sơ theo link https://forms.office.com/r/FKmdqWEBaU  trước 10g00 ngày 03/10/2023 đồng thời gửi hồ sơ bản cứng về Phòng Công tác Sinh viên trước 15g00 ngày 03/10/2023./.