Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá Đại học Quốc Gia (Thủ Đức-Dĩ An)

Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá Đại học Quốc Gia (Thủ Đức-Dĩ An)

Nhà trường thông tin đến toàn thể sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh(KTX ĐHQG-HCM) như sau:

1.Sinh viên đến lấy đồ còn để lại ký túc xác và không lưu trú tại KTX ĐHQG-HCM năm học 2021-2022 vào thời gian từ ngày 08/02/2022 đến 28/02/2022.

2. Sinh viên đến lưu trú Ký túc xá ĐHQG-HCM

– Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2021-2022

– Thời gian: Từ ngày 13/02/2022

3. Đăng ký tham gia đội tính nguyện viên phòng dịch

– Đối tượng: Sinh viên nội trú Ký tục xá ĐHQG-HCM năm học 2021-2022

– Thời gian đăng ký: từ ngày 08/02/2022

Các nội dung liên quan đến quy trình, điều kiện tiếp nhận lưu trú và các quy định đảm bảo an toàn phòng dịch tại Ký túc xá ĐHQG-HCM, sinh viên vui lòng xem chi tiết tại văn bản đính kèm hoặc tại đường link: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/thong-bao/tb-vv-tiep-nhan-sv-o-ky-tuc-xa.html

Trân trọng./.