Thông báo xét tuyển Chương trình Cử nhân tài năng ngành Hóa học K2019

Thông báo xét tuyển Chương trình Cử nhân tài năng ngành Hóa học K2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH HÓA HỌC KHÓA 2019

Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình đại trà ngành Hóa học của Trường ĐHKHTN và có nguyện vọng tham gia vào Chương trình CNTN ngành Hóa học. SV xem chi tiết trong file đính kèm.