Thông tin cuộc thi “Smart City Hackathon Binh Duong 2017”

Thông tin cuộc thi “Smart City Hackathon Binh Duong 2017”

Hackathon Binh Duong 2017 (25 – 26/11/2017) là một trong trong 4 hoạt động tiêu biểu trong sự kiện của Smart City Summit Binh Duong 2017 (25 – 27/11/2017). 
Tiếp sau thành công của Hackathon 2016 – cuộc thi Hackathon được đánh giá là quy mô nhất Việt Nam trong năm 2016, Hackathon Binh Duong 2017 một lần nữa quy tụ những bạn trẻ năng động, có tư duy đổi mới, có ý tưởng sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi vì lợi ích chung của cộng đồng.
Mục tiêu của cuộc thi nhằm xây dựng những ứng dụng để cải thiện chất lượng phục vụ cộng đồng Bình Dương, trong các lĩnh vực:(1) Giao thông, (2) Văn hóa, Du lịch, (3) Môi trường, (4) Dịch vụ, thông tin công dân, (5) Y tế, (6) Giáo dục
Ngoài những sản phẩm đạt giải, các đề xuất nổi bật khác sẽ nhận cơ hội hợp tác phát triển từ nhiều đơn vị sở ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2017
Website: http://hackathon.binhduongsmartcity.vn/
Email:hackathon@binhduongsmartcity.vn
Link: http://binhduongsmartcity.vn/