Thông tin về học bổng Đồng Hành kì 39 – Học kì 1 năm học 2020-2021

Thông tin về học bổng Đồng Hành kì 39 – Học kì 1 năm học 2020-2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 39 – Học kì 1 năm học 2020-2021

_______________

 

  1. Đối tượng dự tuyển
  • Sinh viên khóa 2019, 2020, có tư cách đạo đức tốt;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
  • Học lực từ khá trở lên;
  1. Giá trị học bổng:

3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Lưu ý: sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

  1. Hồ sơ xin học bổng

Nộp hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web https://donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 29/11/2020.

  1. Kết quả học bổng

Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại trang web https://donghanh.net dự kiến trước Tết Nguyên đán 2021. Thời gian và hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau.

  • Sinh viên truy cập vào trang web https://donghanh.net để được hướng dẫn cụ thể hơn trong quá trình làm hồ sơ.
  • Các bạn sinh viên sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết câu hỏi tại https://donghanh.net/hoidap/ . Nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, các bạn có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net
  • Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi tại nhóm “Dong-Hanh Scholarship Association” của quỹ trên facebook./.