Thư mời tham gia HTQG lần thứ XII do Viện CNTT – Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam phối hợp Trường ĐH Thái Bình tổ chức với chủ đề ” Chuyển đổi số điều hành kinh tế – xã hội trong CMCN 4.0″