CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15; QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/QĐ-ĐHQG NGÀY 18/3/2024 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15; QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/QĐ-ĐHQG NGÀY 18/3/2024 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 06/5, tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (ĐH KHTN) đã tổ chức tập huấn, phổ biến Quyết định số 232/QĐ-ĐHQG ngày 18/3/2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

 

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN chủ trì Khóa tập huấn

Sự kiện được tổ chức bởi Phòng Quản trị Thiết bị và Phòng Kế hoạch Tài chính; diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN cùng với các báo cáo viên là Lãnh đạo Ban Tài chính, ĐHQG-HCM và Giảng viên Đấu thầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đối tượng tham gia tập huấn là Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân quan tâm đến quy định mới trong công tác đấu thầu và quy định phân cấp của ĐHQG-HCM.

 

Báo cáo viên phổ biến Quyết định số 232/QĐ-ĐHQG ngày 18/3/2024
Báo cáo viên phổ biến Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Đây là một trong những khóa tập huấn quan trọng nhằm tập huấn và phổ biến Quyết định số 232/QĐ-ĐHQG ngày 18/3/2024 ban hành quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên và đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của ĐHQG-HCM cũng như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản liên quan để cập nhật thông tin và triển khai các công tác liên quan đến hoạt động đấu thầu và quy định phân cấp của ĐHQG-HCM đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đây còn là cơ hội để những người tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các quy định được đề cập.

 

Phiên trao đổi, thảo luận của những người tham dự