Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: 09 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: 09 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Ngày 11/11/2019, Hội Đồng Giáo Sư Nhà Nước vừa công bố danh sách 424 ứng viên được công nhận giáo sư và phó giáo sư. Trong đó Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có 3 ứng viên giáo sư và 6 ứng viên phó giáo sư được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh:

Chức danh Giáo sư: PGS. TS. Nguyễn Quốc Khánh – Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
Chức danh Giáo sư: PGS. TS. Lê Hoài Bắc – Khoa Công nghệ thông tin
Chức danh Giáo sư: PGS. TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa – Khoa Hóa học
 
Chức danh Phó Giáo sư: TS. Trần Hoàng Phương – Khoa Hóa học
Chức danh Phó Giáo sư: TS. Nguyễn Tuyết Phương – Khoa Hóa học
Chức danh Phó Giáo sư: TS. Đào Nguyên Khôi – Khoa Khoa Môi trường
Chức danh Phó Giáo sư: TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh – Khoa Toán – Tin học
Chức danh Phó Giáo sư: TS. Mai Hoàng Biên – Khoa Toán – Tin học
Chức danh Phó Giáo sư: TS. Lý Kim Hà – Khoa Khoa Toán – Tin học
 
Chúc các Thầy, Cô luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo thế hệ trẻ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nói riêng và của đất nước nói chung.
Tin HCMUS