TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CUỘC THI KHOA HỌC TẠI Ý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CUỘC THI KHOA HỌC TẠI Ý

Trong hai ngày 1 và 2-9, hội thảo Symposium on 3D Object Retrieval 2022 (3DOR’22) được diễn ra tại Florence, Ý. Tại hội thảo, ban tổ chức công bố kết quả đánh giá trong các chủ đề của cuộc thi SHREC 2022.

Các nhóm nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu viên và giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm (SELab) và Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AILab) đã tham gia 5/6 chủ đề của cuộc thi SHREC 2022. Trong đó, đạt được kết quả cao nhất trong 3/6 chủ đề. Các phương pháp của các nhóm nghiên cứu tại Trường đã được công bố cùng với các phương pháp của các nhóm nghiên cứu khác trên thế giới trong 5 bài báo trên Volume 107 của tạp chí Computers & Graphics, Elsevier (thuộc nhóm Q1).

  1. Chủ đề Sketch-based 3D shape retrieval in the wild

BTC và thành viên các nhóm: Jie Qin, Shuaihang Yuan, Jiaxin Chen, Boulbaba Ben Amor, Yi Fang, Nhat Hoang-Xuan, Chi-Bien Chu, Khoi-Nguyen Nguyen-Ngoc, Thien-Tri Cao, Nhat-Khang Ngo, Tuan-Luc Huynh, Hai-Dang Nguyen, Minh-Triet Tran, Haoyang Luo, Jianning Wang, Zheng Zhang, Zihao Xin, Yang Wang, Feng Wang, Ying Tang, Haiqin Chen, Yan Wang, Qunying Zhou, Ji Zhang, Hongyuan Wang

Nhóm HCMUS-1: Hoàng Xuân Nhật, Chu Chí Biên, Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên

Nhóm HCMUS-2: Huỳnh Tuấn Lực, Cao Thiên Trí, Ngô Nhật Khang

Mentor: Nguyễn Hải Đăng, Trần Minh Triết

Kết quả: HCMUS-1 đạt kết quả cao nhất trong cả Task 1 và 2; HCMUS-2 đạt kết quả cao nhì trong Task 2

  1. Chủ đề Pothole and crack detection on road pavement using RGB-D images

BTC và thành viên các nhóm: Elia Moscoso Thompson, Andrea Ranieri, Silvia Biasotti, Miguel Chicchon, Ivan Sipiran, Minh-Khoi Pham, Thang-Long Nguyen-Ho, Hai-Dang Nguyen, Minh-Triet Tran

Thành viên nhóm HCMUS: Phạm Minh Khôi, Nguyễn Hồ Thăng Long, Nguyễn Hải Đăng, Trần Minh Triết

Kết quả: Đạt kết quả cao nhất trong 3/5 tiêu chí đánh giá

  1. Chủ đề Open-Set 3D Object Retrieval

BTC và thành viên các nhóm: Yifan Feng, Yue Gao, Xibin Zhao, Yandong Guo, Nihar Bagewadi, Nhat-Tan Bui, Hieu Dao, Shankar Gangisetty, Ripeng Guan, Xie Han, Cong Hua, Chidambar Hunakunti, Yu Jiang, Shichao Jiao, Yuqi Ke, Liqun Kuang, Anan Liu, Dinh-Huan Nguyen, Hai-Dang Nguyen, Weizhi Nie, Bang-Dang Pham, Karthik Raikar, Qingmei Tang, Minh-Triet Tran, Jialong Wanh, Chenggang Yan, Haoxuan You, Difei Zhu

Thành viên nhóm HCMUS: Phạm Băng Đăng, Đào Hiếu, Nguyễn Đình Huân, Bùi Nhật Tân, Nguyễn Hải Đăng, Trần Minh Triết

Kết quả: 1 trong 2 đội có kết quả cao nhất

  1. Chủ đề Online detection of heterogeneous gestures

BTC và thành viên các nhóm: Marco Emporio, Ariel Caputo, Andrea Giachetti, Marco Cristani, Guido Borghi, Andrea D’Eusanio, Minh-Quan Le, Hai-Dang Nguyen, Minh-Triet Tran, Felix Ambellan, Martin Hanik, Esfandiar Nava-Yazdani, Christoph von Tycowicz

Thành viên nhóm HCMUS: Lê Minh Quân, Nguyễn Hải Đăng, Trần Minh Triết

  1. Chủ đề Fitting and recognition of simple geometric primitives on point clouds

BTC và thành viên các nhóm: Chiara Romanengo, Andrea Raffo, Silvia Biasotti, Bianca Falcidieno, Vlassis Fotis, Ioannis Romanelis, Eleftheria Psatha, Konstantinos Moustakas, Ivan Sipiran, Quang-Thuc Nguyen, Chi-Bien Chu, Khoi-Nguyen Nguyen-Ngoc, Dinh-Khoi Vo, Tuan-An To, Nham-Tan Nguyen, Nhat-Quynh Le-Pham, Hai-Dang Nguyen, Minh-Triet Tran, Yifan Qie, Nabil Anwer

Thành viên nhóm HCMUS-1: Nguyễn Quang Thức, Chu Chí Biên, Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên

Thành viên nhóm HCMUS-2: Tô Tuấn An, Nguyễn Nhâm Tấn, Lê Phạm Nhật Quỳnh, Võ Đình Khôi

Mentor: Nguyễn Hải Đăng, Trần Minh Triết