Tuyển dụng sinh viên năm 3,4 khá giỏi khoa Toán Tin và khoa công nghệ Thông tin trường ĐHKHTN Tphcm!

Tuyển dụng sinh viên năm 3,4 khá giỏi khoa Toán Tin và khoa công nghệ Thông tin trường ĐHKHTN Tphcm!

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến người học về việc tuyển dụng của tập đoàn CT Group.

Mọi chi tiết thông tin xin vui lòng xem file đính kèm.

Lưu ý: Sau khi xem thông tin, nếu người học cảm thấy đáp ửng đầy đủ mọi điều kiện mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu thì có thể làm việc ngay.

Trân trọng.