Tuyển dụng Sinh viên năm 3, 4 thuộc Khoa Toán – Tin học và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tuyển dụng Sinh viên năm 3, 4 thuộc Khoa Toán – Tin học và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến người học về việc tuyển dụng của tập đoàn CT Group.

Mọi chi tiết thông tin xin vui lòng xem file đính kèm.

Lưu ý: Sau khi xem thông tin, nếu người học cảm thấy đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu thì có thể làm việc ngay.

Trân trọng.