V/v Lấy ý kiến cho Dự thảo văn bản Quy định Phòng cháy và Chữa cháy!

V/v Lấy ý kiến cho Dự thảo văn bản Quy định Phòng cháy và Chữa cháy!
Kính gửi: Quý Thầy/Cô. 

Thực hiện Luật PCCC, Phòng TC-HC được giao nhiệm vụ xây dựng Quy định PCCC trong phạm vi nhà trường, nay Phòng TC-HC lấy ý kiến cho Dự thảo văn bản Quy định PCCC Trường ĐH KHTN (file đính kèm).

 

Vì tính chất quan trọng của Dự thảo, kính mong Quý Thầy/Cô quan tâm, dành thời gian đọc và góp ý cho Dự thảo văn bản trên của nhà trường.


Thời gian góp ý: Từ ngày 11/4/2018 đến hết ngày 16/4/2018.

Các góp ý xin vui lòng gửi về Phòng TC-HC theo một trong 2 cách sau:
         – Email:ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn
         – Văn bản: Phòng TC-HC cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của Quý Thầy/Cô để nhà trường hoàn chỉnh Dự thảo văn bản trên trước khi ban hành.

Chân thành cảm ơn!