Về việc Đăng ký làm việc ở trường vào ban đêm, ngày lễ

Về việc Đăng ký làm việc ở trường vào ban đêm, ngày lễ
K/g quý thầy cô lãnh đạo đơn vị,
 

Để giảm thủ tục và mất thời gian của giảng viên, người lao động, P. TCHC đề nghị khi các đơn vị đăng  làm việc  trường vào ban đêm, ngầy lễ thực hiện như sau:

1. Lãnh đạo đơn vị cấp Khoa, Phòng, Trung tâm, PTN cấp trường, Trưởng bộ môn, hay trưởng phòng thí nghiệm cấp Khoa đăng  vào link sau:
Link đăng https://forms.gle/kuPTAacWNpPHorr46
(Lưu ý: vì sự an toàn và có trách nhiệm khi làm việc  PTN ban đêm nên phải có GVHD hoặc học viên Cao học, NCS thì mới được phê duyệt).
Nếu không có danh sách, hệ thống sẽ không có email đến người đăng ký. Và sẽ không được phê duyệt.

 

Khi điền form, nếu đăng  cho nhiều người, hoặc đăng  cho 01 người khác, sẽ đính kèm file danh sách theo mẫu tại https://docs.google.com/document/d/1PNSfmFlM9CMpM8dJbw6dUEkd6isySesUPoRP8D81F_Q

Khi điền form và nộp trực tuyến, sẽ có 1 email được gửi tự động đến người đăng , đồng thời cc cho Thầy Quán (quanph@hcmus.edu.vn) và phòng TCHC (ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn).

2. P.TCHC sẽ phê duyệt và gửi đồng thời cho bảo vệ và đơn vị.
3. Mọi người được phê duyệt khi vào trường làm việc ban đêm phải đem thẻ cán bộ hoặc thẻ sinh viên hoặc CCCD/CMND và trình khi bảo vệ kiểm tra.

Trân trọng./.