Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 năm 2019

Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012;

Căn cứ thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ thông báo số 2373/TB-ĐHQG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia – HCM về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại ĐHQG-HCM,

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo lịch nghỉ Lễ trong năm 2019 như sau:

  1. Dịp Giỗ tổ Hùng Vương sẽ thực hiện nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày 13/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 15/04/2019 (thứ Hai).
  2. Dịp Lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 sẽ thực hiện nghỉ liên tục 05 ngày, từ ngày 27/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/05/2019 (thứ Tư). CBVC đi làm bù vào ngày 04/5/2019 (thứ Bảy)

 

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Phòng Tổ Chức – Hành Chính.

Trân trọng./.