Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo:

Tết Dương lịch 2022: viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

Cụ thể: 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 01/01/2022); 01 ngày nghỉ hàng tuần (ngày 02/01/2022) và 01 ngày nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp (ngày 03/01/2022).

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Phòng Tổ Chức – Hành Chính.

Trân trọng./.