Về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ công văn số 245/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ V/v nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo:

Tết Nguyên đán Nhâm Dần: nghỉ từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022.

Do 02 ngày nghỉ trước tết (29 – 30/01/2022) và 02 ngày nghỉ sau Tết (05 – 06/02/2022) là thứ bảy, chủ nhật nên:

Viên chức và người lao động sẽ được nghỉ: 09 ngày liên tục từ ngày 29/01/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 06/02/2022 (tức ngày mùng 6 Tết).

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Phòng Tổ Chức – Hành Chính./.