Về việc sử dụng Logo Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản điều chỉnh)

Về việc sử dụng Logo Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên,  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản điều chỉnh)

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể Viên chức, Người lao động, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ sử dụng bản logo với một số chi tiết điều chỉnh như hình dưới đây kể từ ban hành Thông báo này:

Nhằm tránh lãng phí, đề nghị các bản in hiện đang có như phôi văn bằng chứng chỉ các loại, bao thư, kỷ niệm chương … được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết và sau đó áp dụng phiên bản điều chỉnh này.

Các đơn vị, viên chức người lao động có thể download logo tại website Trường.

Trân trọng./.

Xem chi tiết tại đây.

Download logo