Về việc thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2019

Về việc thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị    

Trong 2 ngày 25/05/2019 (Thứ bảy) và sáng ngày 26/05/2019 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2019;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, nhà Trường đề nghị các trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các trung tâm, Phòng thí nghiệm tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh, cụ thể:

– Ngày 25/05/2019 (Thứ bảy): từ 06g15 đến 17g00

– Ngày 26/05/2019 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 11g30

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.

Trân trọng./.