[Video] 10 ca khúc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

[Video] 10 ca khúc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức từ năm 2008, đến nay đã tổ chức 5 đợt trao giải với hàng trăm tác phẩm trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật.

Những tác phẩm này mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính giáo dục cao, được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng đến xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh “làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 437-QĐ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch năm 2021.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thực hiện 10 MV ca nhạc (Music Video), đây là những tác phẩm đạt giải A và giải B của Giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2010 – 2020.

Trân trọng giới thiệu cùng quý đọc giả 10 MV ca nhạc:

Giới thiệu 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-video-10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021-1491888951

 

Hoặc xem tại đây