[VietHope] – Thông báo danh sách trúng tuyển vào vòng phỏng vấn học bổng VSDP 2022

[VietHope] – Thông báo danh sách trúng tuyển vào vòng phỏng vấn học bổng VSDP 2022

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn:

STT MÃ HỒ SƠ HỌ VÀ TÊN MSSV
1 KHSG22086 Phạm Cao Thanh Nhã 22180132
2 KHSG22096 Trương Nguyễn Hiền Lương 22127254
3 KHSG22087 Đoàn Minh Cường 22120043
4 KHSG22080 Trần Hùng Anh 22120016
5 KHSG22088 Trần Văn Anh Thư 22120357
6 KHSG22092 Nguyễn Thị Diên 22180037
7 KHSG22091 Huỳnh Văn Hữu 22140075
8 KHSG22082 Nguyễn Thị Ngọc Quý 22220046
9 KHSG22093 Ngô Quốc An 22140003

Thòi gian phỏng vấn: 13h30 – 17h00 Chủ Nhật 18/12/2022 tại Phòng I.41 và I.42, Trường ĐH KHTN cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Một số Yêu cầu đối với sinh viên được phỏng vấn:
 
–   Sinh viên xác nhận về việc có tham dự phỏng vấn hay không bằng cách gửi email đến: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn trước 16g30 ngày 16/12/2022.
 
– Khi tham dự phỏng vấn Sinh viên nhớ mang theo THẺ SINH VIÊN hay CMND
 
– Sinh viên cần check mail thường xuyên để nhận các thông tin liên quan đến việc phỏng vấn hay trao học bổng do VietHope gửi.
 
–  Sinh viên sẽ mất cơ hội được nhận Học Bổng nếu không tham dự buổi phỏng vấn mà không có lý do chính đáng.

8