[VIETHOPE] – THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN HỌC BỔNG VSDP 2023

[VIETHOPE] – THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN HỌC BỔNG VSDP 2023

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn như sau:

Thòi gian phỏng vấn: 13h30 – 17h00, Chủ Nhật ngày 10/12/2023 tại Phòng F109, tòa nhà F, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Một số Yêu cầu đối với sinh viên được phỏng vấn:

–   Sinh viên xác nhận về việc có tham dự phỏng vấn hay không bằng cách gửi email đến: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn trước 11g30 ngày 08/12/2023.

– Khi tham dự phỏng vấn Sinh viên nhớ mang theo THẺ SINH VIÊN hay CMND

– Sinh viên cần check mail thường xuyên để nhận các thông tin liên quan đến việc phỏng vấn hay trao học bổng do VietHope gửi.

–  Sinh viên sẽ mất cơ hội được nhận Học Bổng nếu không tham dự buổi phỏng vấn mà không có lý do chính đáng.