Workshop Tư vấn và hướng dẫn tham gia quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng Vintech

Workshop Tư vấn và hướng dẫn tham gia quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng Vintech

Workshop Tư vấn và hướng dẫn tham gia quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng Vintech

– Mục đích:

 • Tư vấn và hướng dẫn tham gia quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng Vintech

– Cơ hội:

 • Nhận hỗ trợ tài chính: 10 tỷ VND/dự án – nguồn viện trợ không hoàn lại từ Vintech Fund
 • Hỗ trợ phi tài chính:
 • Tăng tỉ lệ thành công của dự án từ phòng Lab đến Thị trường: Tài trợ Lab nghiên cứu, Mentor xuyên suốt từ Hội đồng chuyên gia VinTech Fund: tuyển chọn, xét duyệt, demo, kiểm nghiệm thị trường, thương mại hoá dự án dựa trên nguồn lực của Vingroup.
 • Hỗ trợ dự án thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, kết nối hiệp hội doanh nghiệp và mạng lưới đối tác của VinTech City.
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Tech Startups/Chuyên gia/Nhà nghiên cứu.

– Đối tượng nhận tài trợ:

 • Chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên công nghệ đang làm việc tại các trường đại học Việt Nam.
 • Chuyên gia, nhà nghiên cứu công nghệ đang làm việc tại nước ngoài.
 • Startup công nghệ.

– Thời gian: 13:30 – 16:00 Thứ Sáu, Ngày 08/11/2019

– Địa điểm: Hội trường nhà I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. HCM, 227 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

– Diễn giả:

 • Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ – Chủ tịch tập đoàn Mỹ Lan
 • Thạc sĩ Trương Lý Hoàng Phi – Tổng giám đốc VinTech City, Tập đoàn Vingroup
 • Tiến sĩ Lưu Xuân Cường – Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế AOTA
 • Thạc sĩ Huỳnh Lê Tấn Tài – Đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ của Advosights

– Đăng ký hội thảo tại đây: https://vintechcity.com/dang-ky-workshop/

– Thông tin cập nhật tại: https://www.facebook.com/bssc.vn/