[AUF] Tuyển dự án COVID-19 lần II

[AUF] Tuyển dự án COVID-19 lần II

Phòng Quan hệ đối Ngoại xin thông tin đến giảng viên, nhà nghiên cứu, cán bộ, chuyển viên về:

Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại TP. HCM kính chuyển quý trường, viện bản dịch tóm lược bằng tiếng Việt (đính kèm 1) thông báo tuyển dự án ứng phó đại dịch COVID-19 lần II, mà quý trường, viện đã nhận được bản gốc tiếng Pháp và bản dịch chính thức tiếng Anh thông qua các kênh thông tin của AUF tại Paris và Hà Nội.

Tổng quy mô của Quỹ ứng phó đại dịch COVID-19 của AUF trong năm 2021 là 1.000.000 EUR. Giá trị tài trợ mà AUF dành cho cho mỗi dự án có thể đạt đến 20.000 EUR (nhóm A) hoặc 50.000 EUR (nhóm B), với thời gian thực hiện tối đa 12 tháng.

Các nội dung chính của đợt gọi dự án này được tóm tắt trong thư bên dưới. Các chi tiết cụ thể và mẫu hồ sơ ứng tuyển (song ngữ Pháp-Anh) trong hồ sơ đính kèm 2, hoặc xem trực tiếp trong thông báo gốc tại https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/.

Hồ sơ ứng tuyển hoàn chỉnh nộp trực tuyến tại https://formulaires.auf.org/. Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 15/07/2021 (lúc 18:00 giờ Paris)Có thể nộp trực tiếp bằng tiếng Anh, với điều kiện có bản tóm tắt tiếng Pháp kèm theo.

Trong trường hợp quý trường có nhu cầu xây dựng dự án ứng tuyển, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng AUF HCM để được tư vấn sâu sát và hỗ trợ kết nối với các đối tác liên quan khi cần thiết.