Các lưu ý khi đăng nhập zoom học online

Các lưu ý khi đăng nhập zoom học online

Nhằm nâng cao tính bảo mật cho các lớp học online, Meeting ID và mật khẩu sẽ được Giảng viên gửi đến các em trước 1 ngày học. Sau khi Giảng viên gửi đến các em Meeting ID và Mật khẩu: Đề nghị các em GIỮ BÍ MẬT thông tin Mật khẩu, TUYỆT ĐỐI không cung cấp thông tin để tránh người lạ vào làm ảnh hưởng đến lớp học.

 

HƯỚNG DẪN THAM GIA LỚP HỌC

 

Sinh viên tự tạo tài khoản Zoom. Yêu cầu sinh viên đặt Username của Zoom là email do Trường cấp và Password để đăng nhập vào Zoom phải khác Password email .

Trường hợp sinh viên tham gia lớp học nhưng Username không đúng quy định thì xem như sinh viên đó vắng.

 

Cách 1: Sử dụng ứng dụng Zoom trên laptop, desktop, máy tính bảng hoặc điện thoại

+ Sinh đăng nhập vào zoom với email và tên đăng nhập theo quy định;

+ Vào mục “Join” để tham gia lớp học;

+ Nhập dãy số “Meeting ID” của môn học tương ứng trong bảng, sau đó nhập password (nếu yêu cầu).

 

Cách 2: Sử dụng trình duyệt Web browser

+ Truy cập vào link tương ứng của môn học;

+ Đăng nhập theo tên quy định ở trên, nếu yêu cầu password thì nhập password tương ứng.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOMhttps://bit.ly/fitZoom 

 

Lưu ý:

– Sinh viên phải đăng nhập Zoom bằng email sinh viên để xác thực trước khi tham gia vào Room (có nhiều trường hợp sinh viên không dùng email đúng quy định, Giảng viên sẽ ghi nhận trường hợp không đúng quy định xem như vắng học)

– Mỗi sinh viên CHỈ được tham gia room với 01 user

– Sinh viên tham gia lớp học theo đúng thời gian trong thời khóa biểu của PDT

                                                                                                                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO