Danh mục: Cựu sinh viên

Thông báo chương trình học bổng Pony Chung Invitation Scholarship Program mùa thu năm 2024
Bài viết

Thông báo chương trình học bổng Pony Chung Invitation Scholarship Program mùa thu năm 2024

Nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các quốc gia đang phát triển, Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc triển khai chương trình học bổng du học tại Hàn Quốc với tên gọi Pony Chung Invitation Scholarship Program năm 2024 dành cho các ứng viên tại Đại học Quốc...