Chương trình học bổng quốc gia L’Oreal – UNESCO For Women in Science 2022

Chương trình học bổng quốc gia L’Oreal – UNESCO For Women in Science 2022
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ ĐHQG-HCM về Chương trình học bổng khoa học quốc gia L’Oreal – UNESCO For Women in Science 2022 với thời hạn nhận hồ sơ đến 17/6/2022.
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo email và tài liệu đính kèm.
 
Trân trọng.