Phòng Thanh tra – Pháp chế

GIỚI THIỆU

1938_HaMinhNinh - Phòng Thanh tra - Pháp chế
Trưởng phòng:

ThS. Hà Minh Ninh

0023_TruongQuanThe - Phòng Thanh tra - Pháp chế
Phó Trưởng phòng:

ThS. Trương Quan Thế

BÀI VIẾT KHÁC

  • All
  • Người học
  • Viên chức - Người lao động

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024 Trong tháng 5/2024, những chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực được quy…

Quy chế Quản Trị Tài Sản Trí Tuệ

Quy chế Quản Trị Tài Sản Trí Tuệ

Quy chế tiếp công dân

Quy chế tiếp công dân

Kế hoạch ngày Pháp luật Việt Nam

Kế hoạch ngày Pháp luật Việt Nam

Kế hoạch công tác Thanh tra, Kiểm tra

Kế hoạch công tác Thanh tra, Kiểm tra,Pháp chế năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra tuyển sinh đại học

Kế hoạch kiểm tra tuyển sinh đại học

Kế hoạch kiểm tra văn bằng chứng chỉ

Kế hoạch kiểm tra văn bằng chứng chỉ

Thanh tra kiểm tra nội bộ

Thanh tra kiểm tra nội bô