Phòng Công tác Sinh viên

GIỚI THIỆU

0785_Nguyễn Thị Ngọc Hân
Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

0842_Nguyễn Thị Thắm
Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Thắm

tqd
Phó Trưởng phòng:

ThS. Trần Quốc Đạt

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng các kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục về chính trị, tư tưởng cho sinh viên; xây dựng các quy chế, quy định và kế hoạch tổ chức quản lý sinh viên; phục vụ quyền lợi chính đáng của sinh viên; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

THÔNG BÁO

BẢO HIỂM

BÀI VIẾT KHÁC

  • All
  • Bản tin
  • Đại học
  • Đời sống sinh viên
  • Học bổng Đại học
  • Người học
  • Thông tin dành cho sinh viên

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK1/2023-2024 Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH, Môi trường (CTĐA)

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học,…

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024 (Dành cho sinh viên Đại học)

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài…

TB Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024 Đối tượng dự tuyển Sinh viên bậc Đại học có tư cách đạo đức tốt; Là sinh viên…

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ…

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

 THÔNG BÁO Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 _________________________   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét…

THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trường chủ động theo dõi, kiểm tra kết quả tham gia các hoạt động do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức trong…

TB Chương trình Workshop tháng 5, chuyên đề “Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sức khỏe tinh thần sinh viên”

Trong một thế giới ngày càng kết nối và phụ thuộc vào công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống…

TB Lịch đăng ký các lớp tập huấn “Kỹ năng nhận thức và chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho bản thân trên môi trường Đại học”

Nhằm hướng dẫn cho sinh viên hiểu về quyền lợi, tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tự nhận thức các vấn đề về sức khoẻ tinh thần của bản…