Danh sách sinh viên đã chuyển ra ký túc xá ĐHQG-HCM nhưng chưa nhận thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

Danh sách sinh viên đã chuyển ra ký túc xá ĐHQG-HCM nhưng chưa nhận thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách sau liên hệ Trạm Y tế – Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG-HCM để nhận thẻ bảo hiểm y tế năm 2019.

 {aridoc width=”700″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2349/DSSV%20chuyen%20ra%20khoi%20KTX%20DHQG%20chua%20nhan%20the%20BHYT.pdf{/aridoc}