Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 2/2022

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 2/2022

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm.

Lưu ý:

– SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp (hạn chót là ngày 25/02/2022).