Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy – tháng 9/2017

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy – tháng 9/2017

 THÔNG BÁO

(Về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017  

bậc Đại học hệ chính quy)

 

 Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm cuối thông báo này.
  2. Sinh viên kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách đã được niêm yết (họ tên, ngày sinh, hạng tốt nghiệp….). Trường hợp sai bất cứ thông tin nào, sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo đề nghị điều chỉnh lại thông tin.
  3. Các sinh viên có ghi Nợ học phí là do chưa nộp hoặc nộp học phí trể hạn, yêu cầu sinh viên đem biên lai nộp học phí đến phòng đào tạo để xóa nợ học phí mới được cấp Bằng tốt nghiệp.
  4. Đối với sinh viên không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên xem file DS chua tot nghiep.xls để biết lý do. Nếu có khiếu nại về các học phần nợ, sinh viên nộp đơn cho phòng Đào tạo đề nghị xét bổ sung.
  5. Sinh viên nộp đơn điều chỉnh thông tin tốt nghiệp (nếu có) hoặc khiếu nại về học phần nợ trước ngày 26/9/2017.
  6. Danh sách tốt nghiệp mới sẽ được thông báo vào ngày 28/9/2017.

                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO