Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học(dự kiến) đợt tháng 10/2021

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học(dự kiến) đợt tháng 10/2021

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm.

Lưu ý:

– SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.

– SV có ghi nợ học phí  cần nộp phiếu xác nhận đã nộp học phí (do phòng Tài chính cấp ) để được xóa nợ.

– SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file “chưa hoàn tất” để biết lý do.

– DSSV tốt nghiệp sẽ được cập nhật vào  cuối ngày 5/11, SV đủ điều kiện tốt nghiệp mà chưa có tên nên theo dõi để biết thông tin cập nhật.

– SV có tên trong ds tốt nghiệp cần phải thực hiện bước tiếp theo là nộp hồ sơ bản giấy tại phòng đào tạo, thời gian nộp sẽ thông báo sau.

– SV có tên trong ds tốt nghiệp có thể xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 08/11/2021. Sinh viên đang chờ kết quả thi HK2/2020-2021 (có tên trong danh sách đính kèm) sau ngày 15/11/2021 mới được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  (nếu cần). 

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, yêu cầu sinh viên phải nộp hồ sơ đúng theo thông báo, bao gồm:
  • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal.
  • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
  • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
  • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);