Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

STT Họ và tên chuyên gia Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
1  GS.TS. Lê Hoài Bắc  CNTT/ Trí tuệ Nhân tạo & KHDL
2  GS.TS. Dương Minh Đức  Toán học/Toán giải tích
3  GS.TS. Bùi Xuân Hải  Toán học/Toán Đại số
4  GS.TS. Đinh Sỹ Hiền  Vật lý/ Vật lý vô tuyến điện tử
5  GS.TS. Lê Văn Hiếu  Vật lý/Vật liệu y sinh, Vật liệu màng mỏng
6  GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa  Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
7  GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh  Vật lý/Vật lý lý thuyết
8  GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng  Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
9  GS.TS Châu Văn Tạo  Vật lý/Vật lý hạt nhân
10  GS.TS. Trần Linh Thước  Sinh học/Công nghệ sinh học
11  GS.TS. Đặng Đức Trọng  Toán học/Toán giải tích
12  GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai  Hóa học/Hóa dược
STT Họ và tên chuyên gia Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
1  PGS.TS Trương Thanh Cảnh Sinh học/Sinh học Môi trường
2  PGS. TS Hoàng Ngọc Cường Hóa học/Vật liệu polymer, composite
3  PGS. TS Đinh Điền CNTT/Xử lý ngôn ngữ
4  PGS. TS Nguyễn Văn Đông Hóa học/Hóa phân tích
5  PGS. TS Hồ Huỳnh Thùy Dương Sinh học/Công nghệ Sinh học
6  PGS. TS Trần Lê Bảo Hà Sinh học/Công nghệ Sinh học
7  PGS. TS Hà Quang Hải Khoa học Trái đất/Địa chất
8  PGS. TS Lê Công Hảo Vật lý/Vật lý hạt nhân
9  PGS.TS. Tô Thị Hiền Hóa học/Hóa Môi trường
10  PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu Vật lý/Vật lý điện tử
11  PGS. TS Trần Văn Hiếu Sinh học/Công nghệ Sinh học
12  PGS. TS Phạm Trung Hiếu Khoa học Trái đất/Địa chất thạch học
13  PGS. TS Nguyễn Thái Hoàng Hóa học/Hóa Lý
14  PGS. TS Nguyễn Đức Hoàng Sinh học/Công nghệ Sinh học
15  PGS. TS Nguyễn Thị Huệ Sinh học/Công nghệ Sinh học
16  PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng Vật lý/Vật lý Quang phổ
17  PGS. TS Trần Thanh Hương Sinh học/Sinh lý thực vật
18  PGS. TS Hoàng Đức Huy Sinh học/Sinh thái học
19  PGS. TS Trương Thị Hồng Loan Vật lý/Vật lý hạt nhân
20  PGS.TS. Lê Tiến Khoa Hóa học/Hóa vô cơ
21  PGS. TS Nguyễn Ánh Mai Hóa học/Hóa phân tích
22  PGS. TS. Trần Văn Mẫn Hóa học/Hóa Lý
23  PGS. TS Ngô Đại Nghiệp Sinh học/Sinh hóa
24  PGS. TS Lý Quốc Ngọc CNTT/Xử lý ảnh
25  PGS. TS Pham Trần Nguyên Nguyên Hóa học/Hóa Lý, Hóa tính toán
26  PGS. TS Nguyễn Trung Nhân Hóa học/Hóa dược
27  PGS. TS Hà Thúc Chí Nhân Hóa học/Vật liệu polymer, composite
28  PGS. TS Phạm Văn Phúc Sinh học/Công nghệ Tế bào gốc
29  PGS. TS Lê Mỹ Loan Phụng Hóa học/Hóa Lý
30  PGS. TS Võ Lương Hồng Phước Vật lý/Vật lý Hải dương
 31  PGS. TS Huỳnh Trúc Phương Vật lý/Vật lý hạt nhân
32  PGS. TS Quách Ngô Diễm Phương Sinh học/Công nghệ Sinh học
33  PGS.TS Trần Lê Quan Hóa học/Hóa dược
34  PGS.TS Vũ Hải Quân CNTT/Trí tuệ nhân tạo, Robotics
35  PGS. TS Tôn Thất Quang Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
36  PGS. TS Hoàng Thị Đông Quỳ Hóa học/Vật liệu polymer, composite
37  PGS. TS Nguyễn Du Sanh Sinh học/Sinh lý thực vật
38  PGS. TS Lê Hoàng Thái CNTT
39  PGS. TS Phan Bách Thắng Vật lý/Vật liệu màng mỏng
40  PGS. TS Đinh Ngọc Thanh Toán học/Toán Giải tích
 41  PGS. TS Trần Thiện Thanh Vật lý/Vật lý hạt nhân
42  PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo Sinh học/Công nghệ Sinh học
43  PGS. TS Lưu Thị Xuân Thi Hóa học/Tổng hợp hữu cơ
44  PGS. TS Vũ Thị Hạnh Thu Vật lý/Vật lý quang phổ
45  PGS.TS. Trần Đan Thư CNTT/Bảo mật, mật mã
46  PGS. TS Nguyễn Đình Thúc CNTT/Bảo mật, mật mã
47  PGS. TS Phan Thị Phượng Trang Sinh học/Công nghệ Sinh học
48  PGS. TS Trần Minh Triết CNTT/Công nghệ phần mềm
49  PGS. TS Trần Quang Trung Vật lý/Vật lý chất rắn
50  PGS. TS Nguyễn Huy Tuấn Toán học/Toán giải tích
51  PGS. TS Huỳnh Văn Tuấn Vật lý/Vật lý Tin học
52  PGS. TS Trần Thị Thanh Vân Vật lý/Vật liệu Y sinh
53  PGS. TS Nguyễn Thành Vấn Vật lý/Vật lý Địa cầu
54  PGS. TS Lâm Quang Vinh Vật lý/Vật lý quang phổ
55  PGS.TS Trần Cao Vinh Vật lý/Vật liệu màng mỏng
56  PGS.TS Huỳnh Thị Kiều Xuân Hóa học/Hóa Vô cơ
57 PGS.TS Trương Hải Nhung  Sinh học
58 PGS.TS Lê Tiến Khoa Hóa học/Hóa Vô cơ
59 PGS.TS Trần Duy Tập  Vật lý

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC KHOA, BỘ MÔN

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Huỳnh Quang Vũ Trưởng khoa TS
2  Nguyễn Lê Hoàng Anh  Phó khoa  TS
3 Võ Đức Cẩm Hải  Phó khoa  ThS
Bộ môn Ứng dụng tin học
4 Phạm Thế Bảo Trưởng BM PGS TS
Bộ môn Xác suất thống kê
5 Đặng Đức Trọng Trưởng BM GS TS
Bộ môn Đại số
6 Mai Hoàng Biên Trưởng BM TS
Bộ môn Giải tích
8 Huỳnh Quang Vũ Trưởng BM TS
Bộ môn Cơ học
10 Trịnh Anh Ngọc  Trưởng BM  TS
Bộ môn Tối ưu và Hệ thống
11 Nguyễn Lê Hoàng Anh Trưởng BM  TSKH
Bộ môn Giáo dục Toán học
12 Nguyễn Viết Đông Trưởng BM TS
Bộ môn Tài Chính Định lượng
 13 Đinh Ngọc Thanh Trưởng BM PGS TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Đinh Bá Tiến Trưởng khoa TS
2 Lâm Quang Vũ  Phó khoa  TS
3 Văn Chí Nam  Phó khoa  ThS
4 Nguyễn Văn Vũ  Phó khoa  TS
Bộ môn Khoa học Máy tính
5 Lê Hoài Bắc Trưởng BM GS TS
6 Lê Ngọc Thành  Phó BM  ThS
Bộ môn Công nghệ tri thức
6 Nguyễn Đình Thúc Trưởng BM PGS TS
7 Đinh Điền Phó BM PGS TS
Bộ môn Hệ thống Thông tin
8 Phạm Nguyễn Cương Trưởng BM TS
9 Nguyễn Trần Minh Thư  Phó BM  TS
Bộ môn Thị giác máy tính và Khoa học Rô-bốt
10 Lý Quốc Ngọc  Trưởng BM  PGS  TS
11 Trần Thái Sơn  Phó BM  TS
Bộ môn Công nghệ Phần mềm
12 Nguyễn Văn Vũ Trưởng BM TS
13 Nguyễn Thị Minh Tuyền  Phó BM  TS
Bộ môn Mạng Máy tính và Viễn thông
14 Trần Trung Dũng  Trưởng BM TS
15 Huỳnh Thụy Bảo Trân  Phó BM  ThS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Lê Vũ Tuấn Hùng Trưởng khoa  PGS TS
2 Huỳnh Trúc Phương  Phó khoa  PGS  TS
3 Huỳnh Văn Tuấn  Phó khoa  PGS  TS
Bộ môn Vật lý Tin học
4 Huỳnh Văn Tuấn Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Vật lý Lý thuyết
6 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng BM GS TS
Bộ môn Vật lý Ứng dụng
7 Lê Vũ Tuấn Hùng Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Vật lý Địa cầu
9 Nguyễn Thành Vấn Trưởng BM PGS TS
Bộ môn Vật lý Điện tử
10 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng BM  PGS TS
11 Nguyễn Chí Nhân  Phó BM  ThS
Bộ môn Vật lý Chất Rắn
12 Trần Quang Trung Trưởng BM PGS  TS
Bộ môn Vật lý Hạt Nhân
13 Châu Văn Tạo  Trưởng BM GS  TS
14 Trương Thị Hồng Loan  Phó BM  TS
Bộ môn Hải dương học – Khí tượng – Thủy văn
15 Võ Lương Hồng Phước  Trưởng BM  PGS  TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Huỳnh Hữu Thuận Trưởng khoa TS
2 Cao Trần Bảo Thương  Phó khoa  ThS
3 Bùi Trọng Tú  Phó khoa  TS
Bộ môn Điện tử
4 Bùi Trọng Tú Trưởng BM TS
Bộ môn Viễn thông và Mạng
5 Đặng Lê Khoa  Trưởng BM  TS
Bộ môn Máy tính và Hệ thống nhúng
6 Huỳnh Hữu Thuận  Trưởng BM  TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Nguyễn Thị Thanh Mai Trưởng khoa  GS TS
2 Nguyễn Công Tránh  Phó khoa  TS
3 Nguyễn Thu Hương  Phó khoa  ThS
Bộ môn Hóa Phân Tích
5  Nguyễn Văn Đông Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Vô cơ và Ứng dụng
6  Lê Tiến Khoa Trưởng BM  PGS TS
7
Bộ môn Hữu cơ
8  Nguyễn Trung Nhân   Trưởng BM  PGS TS
9  Tôn Thất Quang  Phó BM  PGS TS
Bộ môn Hóa lý
10  Nguyễn Thái Hoàng Trưởng BM  PGS TS
11  Hồ Phạm Anh Vũ  Phó Trưởng BM  ThS
Bô môn Hóa học Polymer
12 Hoàng Ngọc Cường Trưởng BM  PGS TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Nguyễn Trí Nhân  Trưởng khoa TS
3 Quách Ngô Diễm Phương  Phó khoa  PGS TS
4 Trần Văn Hiếu  Phó khoa  PGS TS
Bộ môn CNSH Phân tử và MT
5 Đặng Thị Phương Thảo Trưởng BM  PGS TS
6 Trần Văn Hiếu Phó BM  PGS TS
Bộ môn Sinh lý Thực vật
7 Trần Thanh Hương Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Sinh Hóa
8 Ngô Đại Nghiệp Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Di truyền
9 Nguyễn Thụy Vy Trưởng BM TS
Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hoá SH
10 Quách Ngô Diễm Phương Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Vi sinh
11 Nguyễn Đức Hoàng   Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Sinh lý học và Công nghệ Sinh học Động vật
12 Trần Lê Bảo Hà  Trưởng BM PGS  TS
13
Bộ môn Sinh thái và Sinh học Tiến hóa
14 Nguyễn Thị Kim Dung  Trưởng BM  TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1  Phạm Trung Hiếu  Trưởng khoa  PGS  TS
2  Ngô Minh Thiện  Phó khoa  TS
Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí
4 Lê Đức Phúc Trưởng BM  GVC TS
Bộ môn Địa chất cơ sở
5 Ngô Thị Phương Uyên  Trưởng BM  GVC  ThS
Bộ môn Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình
6 Ngô Minh Thiện  Trưởng BM  TS
Bộ môn Thạch học và Khoáng sản
7 Nguyễn Kim Hoàng  Trưởng BM  GVC  TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1 Tô Thị Hiền Trưởng khoa PGS TS
2 Đào Nguyên Khôi  Phó khoa  TS
3  Phó khoa  TS
Bộ môn Khoa học Môi trường
4 Lê Tự Thành  Trưởng BM  TS
Bộ môn Công nghệ Môi trường
5 Tô Thị Hiền  Trưởng BM  TS
6 Trương Thị Cẩm Trang  Phó BM  TS
Bộ môn Quản lý Môi trường
7 Nguyễn Bích Ngọc Trưởng BM TS
Bộ môn Tin học Môi trường
8 Dương Thị Thúy Nga Trưởng BM TS
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC HÀM HỌC VỊ
1  Trần Thị Thanh Vân Trưởng khoa PGS TS
2  Hà Thúc Chí Nhân Phó khoa  PGS  TS
3  Trần Thị Minh Thư Phó khoa  TS
Bộ môn Vật liệu Polymer và Composite
4 Hoàng Thị Đông Quỳ Trưởng BM  PGS TS
Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng
5 Phạm Kim Ngọc Truởng BM  TS
6  Phó BM
Bộ môn Vật liệu từ và Y sinh
7 Lê Văn Hiếu  Trưởng BM  GS  TS
8 Tạ Thị Kiều Hạnh  Phó BM  ThS