DS sinh viên khoá 2021 kiểm tra Anh văn đầu vào ngày 03/10/2021

DS sinh viên khoá 2021 kiểm tra Anh văn đầu vào ngày 03/10/2021

Sinh viên mở file rồi Crl + F, nhập MSSV để tìm cho nhanh nhé !

Lưu ý: 

1/ Sinh viên phải mang CMND/CCCD khi tham dự kiểm tra.
2/ Sinh viên có mặt tại phòng thi đúng giờ.
3/ Hình thức thi: làm bài trắc nghiệm trực tuyến.
4/ Để thuận lợi cho SV, Trường dùng DSSV hoàn tất nhập học trực tuyến trong việc tổ chức kiểm tra. Nếu SV chưa hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học và nhập học thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

5/ Sinh viên không có tên trong danh sách thi liên hệ số điện thoại: 0971522917, chậm nhất là 13giờ ngày 02/10/2021
6/ Sinh viên nhập học sau ngày 30/9/2021 sẽ thi ca cuối, phòng Zoom 316
7/ Đối với chương trình đại trà: Sinh viên đã nộp chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra và miễn học Anh văn thì sẽ
không có tên trong danh sách kiểm tra. Trường sẽ xác minh chứng chỉ sau.
8/ Đối với chương trình chất lượng cao: sinh viên đã nộp chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định của chương trình không cần dự kiểm tra (hiện tại danh sách này là đầy đủ).
9/ Sinh viên ghi lại số thứ tự trong danh sách này để đặt tên hiển thị theo định dạng (STT-MSSV-HOTEN) khi đăng nhập vào phòng thi Zoom.
10/ Sinh viên đọc kỷ hướng dẫn kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến tại mục dành cho Tân sinh viên trên trang web https://www.hcmus.edu.vn .